CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN

 • Lựa chọn vật tư thiết bị:

 

  1. Các yêu cầu đặt ra cho việc lựa chọn vật tư thiết bị như sau:
  • Lựa chọn dây dẫn: Đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải, cấp điện áp phù hợp, độ sụt áp không vượt quá 5% tại các tủ phân phối so với tủ chính, thích ứng với điều kiện lắp đặt và an toàn trong việc sử dụng.
  • Lựa chọn thiết bị đóng cắt: Đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải, cấp điện áp phù hợp, khả năng cắt của các thiết bị lắp tại tủ phân phối chính MDB lớn hơn 46kA, các thiết bị lắp tại các tủ phân phối DB.3 lớn hơn 19kA và các thiết bị lắp đặt ở các tủ phân phối còn lại lớn hơn 9kA.
  • Chi phí đầu tư hợp lý nhất, thẩm mỹ và chắc chắn.
  • Từ các yêu cầu trên ta chọn vật tư thiết bị được nêu tại các bản vẻ. Sau đây là các thông số chi tiết về các vật tư thiết bị chính được lựa chọn:
  • Cáp suất đấu nối từ trạm đến tủ phân phối chính MDB đi trên không:+ Nhãn hiệu: CADIVI;+ Tiết diện: 3x(2x1Cx500mm2) + 1Cx500mm2;+ Cách điện: XLPE, vỏ PVC không giáp bảo vệ;+ Độ sụt áp: 0,19 mV/m.
  • + Dòng điện định mức 1 sợi 500mm2: 1083A (tổng dòng định mức 2 sợi 2166A) ;
  • + Chất liệu: Ruột đồng;
  • + Ký hiệu: CXV-500 (1×61/3.2)-0,6/1kV
  • Nhằm đáp ứng phụ tải và khai thác hết công suất trạm biến thế 1250kVA với dòng điện định mức I = 2000A. Do đó, cáp đấu nối từ trạm đến tủ phân phối chính MDB có dòng định mức lớn hơn 2000A. Ta chọn loại cáp như sau:
  • Cáp suất đấu nối từ tủ phân phối chính MDB đến tủ phân phối DB.3 đi nổi theo thang cáp ngoài trời, vào máng cáp xương và đến tủ DB.3:+ Nhãn hiệu: CADIVI;+ Tiết diện:3x(4x1Cx185mm2)+2C185mm2+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức 1 sợi 185mm2: 531A + Độ sụt áp: 0,28 mV/m.
  • Cách thức đi dây: Từ tủ phân phối chính theo thang cáp ngoài trời, vào đến nhà kho đi theo máng cáp vào đến tủ phân phối DB.3. Cáp đi theo thang cáp ngoài trời được chia là 2 tầng, tầng dưới là pha A và Pha B, tầng trên là pha C, dây trung hòa và dây an toàn. Cáp đi theo máng trong xưởng đuệc xếp bằng nhau, bên trong là pha A, B, C đến dây trung hòa và sau cùng bên ngoài là dây an toàn.
  • (tổng dòng định mức 4 sợi 2124A);
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC không giáp bảo vệ;
  •    +E1C185mm2;
  • + Ký hiệu: CXV-185 (1×37/2.52)-0,6/1kV
  • Phụ tải 930kW, trường hợp xấu nhất cossø = 0,76 dòng điện phụ tải 1860A. Do đó dòng điện định mức với cáp suất đấu nối từ tủ MDB đến tủ DB.3 phải lớn hơn 1860A. Ta chọn loại cáp như sau:
  • Cáp suất đấu nối từ tủ phân phối chính MDB đến các tủ phân phối DB.6, DB.5 chôn trong đất:+ Ký hiệu: CXV/DSTA-4×25 (4×7/2.14)-0,6/1kV+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức: 150A;
  • + Độ sụt áp: 1,6mV/m.
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC, giáp 2 lớp băng thép;
  • + Tiết diện: 4Cx25mm2+E(16);
  • + Nhãn hiệu: CADIVI;
  • Cáp suất đấu nối từ tủ phân phối DB.3 đến tủ phân phối chính tháp sản xuất đi theo thang cáp. Đoạn này cung cấp phụ tải 700kW với dòng điện tương ứng 1400A. Ta chọn cáp như sau:+ Ký hiệu: CXV-150 (1×37/2.3)-0,6/1kV+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức: 462A (tổng 4 sợi 1848A);
  • + Độ sụt áp: 0,33mV/m.
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC;
  • + Tiết diện: 3x(4Cx150mm2)+2x1C150+E1Cx150;
  • + Nhãn hiệu: CADIVI;
  • Cáp suất đấu nối từ tủ phân phối DB.3 đến các tủ phân phối DB.1, DB.2 đi trong máng:+ Ký hiệu: CXV-50 (1×19/1.8)-0,6/1kV+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức: 215A;
  • + Độ sụt áp: 0,88mV/m.
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC;
  • + Tiết diện: 4Cx50mm2+E(22);
  • + Nhãn hiệu: CADIVI;
  • Cáp suất đấu nối từ tủ phân phối DB.3 đến tủ phân phối DB.4 đi trong máng:+ Ký hiệu: CXV-38 (1×7/2.6)-0,6/1kV+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức: 176A;
  • + Độ sụt áp: 1,17mV/m.
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC;
  • + Tiết diện: 4Cx38mm2+E(22);
  • + Nhãn hiệu: CADIVI;
  • Cáp suất đấu nối từ tủ phân phối DB.3 các đến tủ chiếu sáng tháp sản xuất đi trong máng:+ Ký hiệu: CXV- 25 (1×7/2.14)-0,6/1kV+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức: 114A;
  • + Độ sụt áp: 1,62mV/m.
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC;
  • + Tiết diện: 4Cx25mm2+E(22);
  • + Nhãn hiệu: CADIVI;
  • Cáp cung cấp hệ thống chiếu sáng đường đi bên ngoài nhà kho:+ Ký hiệu: CXV/DSTA 2×4(2×7/0.85)-0,6/1kV+ Chất liệu: Ruột đồng;+ Dòng điện định mức: 45A;
  • + Độ sụt áp: 11mV/m.
  • + Cách điện: XLPE, vỏ PVC, giáp băng 2 lớp bằng thép;
  • + Tiết diện: 2Cx4mm2+E(4);
  • + Nhãn hiệu: CADIVI;

2 Responses

 1. LesMymn says:

  Forum Cialis En Ligne order cialis online Acheter Cialis En Pharmacie En France

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
Ngành may kỳ vọng vào Năm APEC 2017 tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một ưu tiên...

Close