Category: Tin Mới Ngành May Mặc

Câp nhật các tin tuc lĩnh vực may mặc

Ngành may kỳ vọng vào Năm APEC 2017 tại Việt Nam 0

Ngành may kỳ vọng vào Năm APEC 2017 tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một ưu tiên của đối ngoại Việt Nam nhằm triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng...